Znak towarowy NEWAG jest znakiem zastrzeżonym i stanowi przedmiot prawa ochronnego na wspólnotowy znak towarowy.

Wszystkie podmioty zainteresowane wykorzystaniem: – nazwy i znaku NEWAG S.A. – zdjęć będących własnością Spółki – praw własności intelektualnej zarządzanej przez Newag IP Management zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody. Stosowne pismo należy wysłać na adres:

Newag IP Management sp. z o. o.
ul. Wyspiańskiego 3
33-300 Nowy Sącz